Thông báo khóa hướng dẫ quản trị website của VNVN

MAC OS. Hướng Dẫn Cài Đặt Chương Trình Giúp Đỡ Từ Xa Bằng TeamViewer.

Thursday, March 19, 201500:20(View: 26638)
MAC OS. Hướng Dẫn Cài Đặt Chương Trình Giúp Đỡ Từ Xa Bằng TeamViewer.

Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Teamviewerdownload-remote-support-mac

Trước tiên cần download để sử dụng Teamviewer. Bấm vào hình download (tải về) ở trên.


vnvn web design remote support max os

Quý vị nhấn chọn icon "Finder" để mở folder (thư mục chứa), các file được tải về thông thường sẽ nằm trong thư mục "Downloads".


vnvn web design remote support max os
Quý vị tiếp tục Unzip (giải nén) file "TeamVierwerQS-MAC.zip".

vnvn web design remote support max os
Sau khi Unzip quý vị tiến hành cài đặt file "TeamViewer QuickSupport":

Bấm 2 lần vào file. Sau đó chọn "Open" để bắt đầu chạy file.

vnvn web design remote support max os
vnvn web design remote support max os
  • Chọn "Accept": cài đặt
  • Chọn "Decline": hủy cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công sẽ hiện lên màn hình sau

vnvn-web-design-remote-mac-teamviewer-06

Khi cần trợ giúp, bạn chỉ cần gửi các số "Your ID" cho chúng tôi. Nhân viên VNVN sẽ thao tác từ xa theo đúng yêu cầu và trực tiếp trên màn hình thiết bị của quý vị.